Wat zijn de kosten?

Dit zijn mijn tarieven voor de Alexanderlessen:

 

Individuele lessen Duur Tarief
Individuele intake 90 minuten € 87,-
Individuele les 45 minuten € 57,-*
Ind. Kinder-Jongerencursus 1 x 45 min + 4 x 30 min € 181,-

* Bij boeking van een 5- of 10-leskaart is er korting op dit tarief

 

Cursussen

De cursustarieven staan in de agenda bij de cursussen vermeld.

 

Vergoedingsmogelijkheden

Alexandertechniek wordt regelmatig vergoed door werkgevers of verzekeraars bij bijvoorbeeld een re-integratietraject. Promind (promind.nl) heeft daarnaast een speciaal burn-out traject, waarvan Alexandertechniek een integraal deel is. Alexandertechniek wordt bovendien ook ingezet als preventie van beroepsklachten en is als zodanig ook als bedrijfskostenpost op te voeren.

 

Op verzoek kan een offerte worden opgemaakt voor de betreffende partijen.

Daarnaast kan het zinvol zijn navraag te doen bij de werkgever voor een bijdrage in de kosten.
Soms is er een persoonlijk budget opgebouwd, zoals het Persoonlijk Levensfase Budget (PLB).

Op dit moment wordt Alexandertechniek helaas (nog) niet vergoed door de zorgverzekeraars.